Ang kuwento ng mga Nauna at Nangunang Migrante sa Espanya

29 Oct

Pabalat ng ika-6 na isyu ng Ang Bagong Filipino. Para makakuha ng kopya, i-click lamang ito: Ang Bagong Filipino número 6

EDITORIAL

Ang paglingon sa pinanggalingan ay labis na pinahahalagahan sa kulturang Filipino. Hindi tayo maaaring lumimot, lalung-lalo na sa mga nagawa at nakamit ng ating mga magigiting na ninuno. Hindi kailanman tayo makakalimot lalo na kung ang galos ng nakaraan ay siya pa ring kumikirot at sanhi ng hindi pag-unlad ng bayan. Sa ating pagkilala at pagtanggap sa pinagmulan, pinatitibay din natin ang ating pagkatao. Pinaalalahanan natin ang sarili na ang ating nakaraan ay hindi naging madali, at ang siyang nagbibigay ng kabuluhan sa ating kasalukuyan.

Ngunit maaari rin kaya na ang kasalukuyan at ang kaniyang patutunguhan ang siya namang magbigay ng kabuluhan sa ating nakaraan? Maaari kaya tayong lumingon nang paharap, matapos matuto sa nakaraan, at piliing sumulong sa halip na magpabalik-balik sa mga panahong nakalipas na?

Ang ating kasaysayan ay napupuno ng iba’t-ibang Pilipinong pumili sa direksiyong ito. Mga kahanga-hangang Pilipinong nanguna sa kanilang mga larangan at kapanahunan sapagkat ninais nilang abutin ang mga pangako ng hinaharap. Walang takot, walang pag-aatubili, na nangarap at kumilos upang tulungang maiangat ang kanilang kapwa tao. Walang tigil silang nagmasid sa higit pang malayo upang mas mainam na maihanda ang kasalukuyang landas patungo sa isang maginhawang bukas. Ang mga PIONEERS, o ang mga nanguna, kung sila ay tawagin, ang mga karapat-dapat na halimbawa sa patuloy nating pagsulong, at siyang makapagbibigay ng kahulugan sa lahat ng ating napagdaanan. Ang isyung ito ay isang pagkilala sa lahat ng mga Pilipinong matapang na nauna at nangunguna sa pagtahak sa hindi tiyak na hinaharap.

Lubos na nagpapasalamat ang Ang Bagong Filipino sa suporta ng mga sumusunod:

CBN Grupo BDO Remit

Platinum Care

Bar Taberna La Paloma/Supermercado M & M

One Response to “Ang kuwento ng mga Nauna at Nangunang Migrante sa Espanya”

  1. mimi April 19, 2011 at 9:02 am #

    noticeably are the people worth inspiring for..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: