Five stars para kay Alexandra!

17 Mar

Ipinapaabot ni Alexandra ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa kanya. Matatandaang itinanghal siya bilang pinakasikat na contestant ng Operación Triunfo, ang Spanish counterpart ng American Idol, dahil sa napakaraming botong nakuha niya sa Facebook, Twitter at otlive.com, na nagmula hindi lamang sa  Espanya kundi sa iba’t ibang panig ng mundo.  

Imagen de Alexandra en kedinlive.com

Ngunit hindi pa natatapos ang hamon para sa Pinay-Spanish na si Alexandra. Puwedeng magtuluy-tuloy ang recording career niya kung matutulungan natin siyang muli.

Madali lang! Pumunta sa kedinlive.com. Kung meron ka ng account sa otlive.com, puwede mong gamitin ang APODO DEL USUARIO (username) at CONTRASEÑA (password) na ginamit mo doon para mag-login sa kedinlive.com. O puwede ka ring mag-login gamit ang Facebook account mo (ENTRAR CON FACEBOOK).

Kung wala ka namang account, puwede kang gumawa ng account sa kedinlive.com. I-click lang ang REGISTRATE. Pagkatapos ay gumawa ng APODO DEL USUARIO(username), maglagay ng CONTRASEÑA (password), REPETIR CONTRASEÑA (uliting ilagay ang password) at pagkatapos maglagay ng CORREO ELECTRÓNICO (ang iyong email address), REPETIR CORREO ELECTRÓNICO (ilagay muli ulit ang iyong email address). Makakatanggap ka ng email para i-activate ang account mo.

Kapag nakapasok ka na sa kedinlive.com, sa bandang gitna ay makikita ang VOTAR POR EL SINGLE DE TU FAVORITO at i-click ang picture ni Alexandra. Kapag nakapasok ka na rito, makakakita ng five stars at i-click ang five stars.  Sa ganitong paraan ay nakaboto ka na sa single, nakatulong ka pa sa kababayan nating si Alexandra!

Sa España man o saanman sa mundo, maipagmamalaki natin ang talentong Pinoy. Ikalat mo ang balitang ito sa lahat ng Pinoy at Pinay sa buong mundo!

One Response to “Five stars para kay Alexandra!”

  1. louie March 19, 2011 at 12:27 am #

    kudos!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: