Sasama ka ba?

28 Sep

Hindi Ganyan. Mas madali at murang pagtatanggal. Hindi lumilikha ng trabaho. Abusong kontraktuwalisasyon. Mas kapangyarihan para sa mga may-ari ng kompanya. Hindi pagtaas sa pensyon. Pagbabawas sa suweldo at serbisyong pampubliko.  Malawakang Huwelga, sasama ako! Ika-29 Setyembre. CCOO. UGT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: