Peñafrancia Smile of the Week

24 Sep

¡Viva la Virgen! Maaga man at malamig, nakangiti pa rin sina Elix Sese at Christian dahil masaya silang nakasama sa kauna-unahang fluvial procession na ginanap sa puerto ng Barcelona noong Linggo.  Ang fluvial procession ay inorganisa ng Unified Bicolanos in Barcelona para ipagdiwang ang Fiesta ng Virgen ng Peñafrancia. Malayo man ang mga Bicolano sa Pilipinas, patuloy pa rin sila sa kanilang panata sa Virgen at sa nakaugalian nang tradisyon.

One Response to “Peñafrancia Smile of the Week”

  1. fargo September 30, 2010 at 5:42 pm #

    isn’t this sweet??? i just love this photo… Mabuhay Bicolano!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: