Ramadan sa buong mundo

2 Sep

Ang lahat ng Muslim sa buong mundo ay nagdiriwang ng Ramadan, isang buwan ng pag-aayuno, paglilinis ng sarili at pagtitiis.  Hindi sila kumakain, umiinom, naninigarilyo at nakikipagtalik mula pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nit0. Kapag lumubog na ang araw, maaari na silang kumain ng hapunang tinatawag na Iftar, kung saan inuuna nilang kainin ang isang date (datiles sa Espanyol). Ang mga Muslim ay hinihikayat ding basahin ang buong Koran, magbigay nang kusa sa mga nangangailangan, at patibayin ang kanilang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal. Ang layunin ng pag-aayuno ay ituro ang pagkakaroon ng mababang-loob, pagiging mahinahon at pagsasakripisyo, paghingi ng kapatawaran, pagtitimpi, at pagdarasal na gabayan sila sa hinaharap. Nabanggit ng aking kaibigang Marroqui na isa rin itong paraan upang ipadama sa mga mayayaman kung ano ang nararamdaman ng mga mahihirap kapag sila ay nagugutom. Ngayong taon, ang Ramadan ay magtatapos sa ika-9 ng Setyembre.

Egypt. Ang crescent moon, na kilalang simbolo ng Islam, ay nakuhanan ng larawan kasama ang mga mosque sa Cairo. (REUTERS/Asmaa Waguih)

Spain. Isang Muslim sa bayan ng Estepona, malapit sa Malaga, ang nagsasabit ng chart na magpapaalala kung anong oras dapat manalangin. (REUTERS/Jon Nazca)

London. Ang mga Muslim ay nagdarasal sa London Muslim Center bago kumain ng hapunan na tinatawag na Iftar. (Dan Kitwood/Getty Images)

India. Ang mga pabangong ito na walang alkohol ay tinatawag na ather. May 157 uri nito ang ibinibenta sa Hyderabad. Ang mga Muslim ay naglalagay ng ather sa kanilang mga damit bago magsimula ng kanilang pagdarasal.  (NOAH SEELAM/AFP/Getty Images)

Pakistan. Kahit pa apektado ng baha at kakulangan sa tubig at pagkain, nakikiisa pa rin sila pagdiriwang ng Ramadan. (AP Photo/Mohammad Sajjad)

Indonesia. Mga mosque na gawa sa tsokolate na ibinibenta sa isang tindahan sa Jakarta. (AP Photo/Tatan Syuflana)

Manila. Mga presong Muslim sa Quezon City Jail ay nagdarasal at nakikiisa rin sa pagdiriwang.  (JAY DIRECTO/AFP/Getty Images)

Afghanistan. Nagpapamigay ng pagkain sa isang refugee camp sa Kabul bilang pagdiriwang ng Ramadan. (AP Photo/Mustafa Quraishi)

Palestine. Isang Palestino sa West Bank ang nagbabasa ng Koran sa umaga. Ang umagang pagdarasal ay tinatawag na fajr.  (AP Photo/Muhammed Muheisen)

Saudi Arabia. Libu-libong Muslim ang nagdarasal sa pagsikat ng araw at umiikot sa Kaaba na nasa loob ng Malaking Mosque. Ang mosque na ito ay matatagpuan sa pinakabanal na lungsod ng Islam, ang Mecca.  (AMER HILABI/AFP/Getty Images)

Mas marami pang magagandang larawan ang maaaring makita sa Boston\’s The Big Picture Daniel Infante Tuaño

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: