Magandang balita para sa mga kababayan nating nasa Andorra

5 Jul

Maaari  nang makakuha ng Schengen Visa, na aabot sa limang taon, ang mga residenteng Pilipino sa Andorra.  Mangyari lamang na magtungo at mag-apply ng Visa sa Konsulado ng Espanya sa Andorra.

Ipinapaabot rin ng Konsulado ng Pilipinas sa Andorra sa lahat ng mga Pilipinong nakatira roon na magrehistro nang sa gayon ay  mas mapadali ang pagtulong ng  Konsul sa mga problema kagaya ng mga notarial, legalisasyon ng mga papeles at  iba pang mga kasong consular. I-click lamang po ito:  Registration Form_engl o ito: Registration Form_cat at dalhin sa nasabing Konsulado. Para sa karagdagang impormasyon bisitahin lamang ang website ng Konsulado ng Pilipinas sa Andorra .


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: