Smile of the Week

19 Jun

Ernita ‘Ana’ Mendoza Beredo, Barcelona. “Masaya ako dahil mababait ang mga cliente ko, ang bosing ko at mga kasamahan ko.” Si Ana ay masayang nagtatrabaho sa isang kilalang Pinoy restaurant sa Barcelona. Photo by Daniel Infante Tuaño, Text by Nathaniel Sisma Villaluna

Happy? Send us your picture and tell us what has just made you smile 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: