Hindi Absent sa Absentee Voting

14 May

Ang walang kapagud-pagod at walang tulog na si Bb. Julienne ng Konsulado ng Pilipinas sa Barcelona habang naglilista ng mga boto. Photo: Fritz Anthony Magistrado ng Barcelona Exposure Club

Nagsimula ng Lunes, ika-10 ng Mayo ang bilangan at natapos noong Miyerkoles ng umaga, ika-12 ng Mayo tuluy-tuloy, walang tulugan. Nagtatala ay sina G. Henry, Bb. Beth at Bb. Julienne at ang nagtatala naman sa dingding ay si G. Elix Sese. Photo: Randy Lamsen

Talaan ng mga boto sa dingding. Photo: Daniel Infante Tuaño

Isa sa mga nagpuyat na election volunteers Bb. Lea Baduria. Photo: Daniel Infante Tuaño

Si G. Elix Sese, nakapula, Vice Consul Armand Talbo, iba pang masisipag na election volunteers at si Jose Rizal. Photo:  Fritz Anthony Magistrado ng Barcelona Exposure Club

Consul General Eduardo Jose de Vega na sumama ring nagpuyat at nagpasaya sa mahabang bilangan. Photo: Fritz Anthony Magistrado

Busy si Bise Konsul Armand Talbo sa pagtatala. Photo: Fritz Anthony Magistrado ng BEC

Bukas sa publiko ang naging bilangan. Photo: Fritz Anthony Magistrado ng BEC

Ang mga masisigasig na watchers ng presidential candidate na si Bro. Eddie Villanueva na sumama ring nagbantay ng boto at nakiisa nang walang pagod sa natapos na bilangan. Photo: Fritz Anthony Magistrado ng BEC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: