Mahal na araw sa Barcelona

1 Apr

Ipinaaabot ng Parroquia Personal Filipina sa sambayanang Katolikong Pilipino sa Barcelona ang mga aktibidades sa mga susunod na araw:

Huwebes Santo, ika-1 ng Abril

ika 6 ng hapon:  Misa ng Huling Hapunan, Paghuhugas ng paa ng mga Apostoles (12 kinakatawan ng iba’t ibang sector ng trabaho sa Catalunya)

Biyernes Santo, ika-2 ng Abril

Ika  9:30 ng umaga: Ang daan ng Krus sa Montjuic (Pagtitipon sa Teatro Molino)

Ika 6 ng hapon: Pag-alaala sa Kamatayan ni Hesus

Sabado de Gloria, ika-3 ng Abril

Ika 6 ng hapon: Bihilya ng pagkabuhay, Bendisyon ng apoy at kandilang paskal, Pagbasa ng salita ng Diyos, Bendisyon ng Tubig, Misa ng Pagkabuhay

Linggo ng Pagkabuhay, ika-4 ng Abril

Ika 9:30 ng umaga:  Salubong (C/Hospital at C/Junto de Comercio hanggang Calle de l’Arc de Plaza San Agustin)

Ika 10 ng umaga: Misa (Tagalog)

Ika 11:30 ng umaga: Misa Concelebrada (Castellano)

Ika 6 ng hapon: Misa (Tagalog)

Ika 7:15 ng gabi: Easter Party ng Sambayanan (sa loob ng Simbahan)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: