Mag-ingat sa Illegal Recruiter!

14 Feb

Nagpalabas ng babala ang mga kinatawan ng gobyerno ng Pilipinas dito sa Espanya ukol sa isang illegal recruitment scam na umano’y nambibiktima ng mga Pilipino na nasa Pilipinas at ginagamit ang Espanya bilang kanilang destinasyon. Mangyari lamang po na ipaalam ang impormasyon na ito sa ating mga kamag-anak at mga kababayan upang maiwasan ang maging biktima ng mga illegal recruiters. Narito po ang  detalye ng babala:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: